Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hinterland
hinterland
['hintəlænd]
danh từ
vùng nội địa nằm sâu cách xa bờ biển hoặc bờ sông; nội địa
phần đất nước được một cảng hoặc một trung tâm nào đó phục vụ; đất cảng


/'hintəlænd/

danh từ
nội địa (vùng ở sâu phía sau bờ biển, bờ sông)
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vùng xa thành thị
(quân sự) hậu phương

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.