Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
high-mindedness
high-mindedness
['hai'maindidnis]
danh từ
tâm hồn cao thượng; tinh thần cao cả


/'hai'maindidnis/

danh từ
tâm hồn cao thượng; tinh thần cao cả
(từ cổ,nghĩa cổ) tính kiêu ngạo, tính kiêu căng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "high-mindedness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.