Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hey-day


/'heidei/

thán từ
A a!, a! (vui mừng, ngạc nhiên)

Related search result for "hey-day"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.