Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heterogeneous
heterogeneous
[,hetərou'dʒinjəs]
tính từ
hỗn tạp, khác thể, không đồng nhấtkhông thuần nhất, không đơn loại phức tạp

/,hetəroudʤi'njəs/

tính từ
hỗn tạp, khác thể, không đồng nhất

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "heterogeneous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.