Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heavy-set
heavy-set
['heviset]
tính từ
to chắc nịch


/'heviset/

tính từ
to chắc nịch

Related search result for "heavy-set"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.