Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heating value
heating+value
['hi:tiη,vælju:]
danh từ
khả năng toả nhiệt


/'hi:tiɳ'vælju:/

danh từ
khả năng toả nhiệt


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.