Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heating system


    Chuyên ngành kinh tế
hệ thống đun nóng
    Chuyên ngành kỹ thuật
đường ống dẫn nhiệt
hệ thống cấp nhiệt
hệ thống gia nhiệt
hệ thống sưởi
    Lĩnh vực: điện
hệ thống cấp nước nóng
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
hệ thống đun nóng
    Lĩnh vực: ô tô
hệ thống sưởi (phụ tùng)
    Lĩnh vực: vật lý
hệ thống sưởi ấm


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.