Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heating plant


    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: vật lý
thiết bị gia nhiệt
thiết bị nung nóng
    Lĩnh vực: xây dựng
thiết bị làm nóng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.