Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heat up


    Chuyên ngành kỹ thuật
đốt nóng
đun nóng trước
nung nóng
nung nóng trước
phát nhiệt
    Lĩnh vực: điện lạnh
nóng lên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.