Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heartsick
heartsick
['hɑ:tsik]
tính từ
chán nản, thất vọng


/'hɑ:tsik/

tính từ
chán nản, thất vọng

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.