Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
heart-rending
heart-rending
['hɑ:t,rendiη]
tính từ
đau lòng, não lòng, thương tâm, xé ruột
heart-rending powerty
cảnh nghèo khổ não lòng
a heart-rending cry
tiếng kêu xé ruột


/'hɑ:t,rendiɳ/

tính từ
đau lòng, nâo lòng, thương tâm, xé ruột
heart-rending powerty cảnh nghèo khổ não lòng
a heart-rending cry tiếng kêu xé ruột

Related search result for "heart-rending"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.