Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
head teacher
head+teacher
['hed,ti:t∫ə]
danh từ
ông hoặc bà hiệu trưởngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.