Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard liquor
hard+liquor

[hard liquor]
saying && slang
strong liquor (rum etc.) with 40 % alcohol
The bar was serving beer, wine and several kinds of hard liquor.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.