Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hard currency
danh từ
đồng tiền khó bị biến động vật giá chi phối, đồng tiền mạnhhard+currency
['hɑ:d'kʌrənsi]
danh từ
đồng tiền khó bị biến động vật giá chi phối, đồng tiền mạnhGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.