Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hang up


    Chuyên ngành kinh tế
gác máy (điện thoại)
treo máy
    Chuyên ngành kỹ thuật
    Lĩnh vực: xây dựng
treo lên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.