Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-witted
half-witted
['hɑ:f'witid]
tính từ
khờ dại, ngốc nghếch


/'hɑ:f'witid/

tính từ
khờ dại, ngốc nghếch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "half-witted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.