Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-wit
half-wit
['hɑ:fwit]
danh từ
người khờ dại, người ngốc nghếch


/'hɑ:fwit/

danh từ
người khờ dại, người ngốc nghếch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "half-wit"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.