Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
half-title
half-title
['hɑ:f'taitl]
danh từ
đề sách ở bìa phụ


/'hɑ:f'taitl/

danh từ
đề sách ở bìa phụ

Related search result for "half-title"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.