Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hair-dye
hair-dye
['heədai]
danh từ
thuốc nhuộm tóc


/'heədai/

danh từ
thuốc nhuộm tóc

Related search result for "hair-dye"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.