Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hade


/heid/

danh từ

(địa lý,ddịa chất) độ nghiêng; góc dốc (của mạch mỏ)

nội động từ

(địa lý,ddịa chất) nghiêng, xiên (mạch mỏ)


Related search result for "hade"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.