Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hếtverb
to finish; to end; to expire; to come to an end
thế là hết chuyện There the story end

[hết]
to the end
Đọc hết một quyển sách
To read to the end of a book, to read a book to the end
Tôi hết kiên nhẫn rồi
My patience is at an end; My patience has come to an end
out of...
Tôi hết tiền rồi
I'm out of money
Xe tôi hết xăng rồi I
ran out of petrol
Bây giờ cô ấy hết đau rồi
She's out of pain now
Hai quyển kia cũng hết rồi
The other two books are also out of print
up; off; over; past
Phải mất hai năm cô ta mới trả hết nợ
It took her two years to pay off her debts
Vậy là đôi ta hết còn gì với nhau rồi nhé!
So everything is over between us!
Hết mưa rồi! Đi thôi!
The rain is over! Let's go!
Bây giờ hết khủng hoảng rồi
The crisis is now past
to finish
Đừng ngắt lời nó! Để nó kể hết đi!
Don't interrupt him! Let him finish (his story)!
Bà phàn nàn xong hết chưa?
Have you quite finished complaining?
beyond
Cầu hư đến nỗi hết chữa được
The bridge was damaged beyond repair
no more; no longer
Hết quạt rồi
There are no more fans; There aren't any more fans
Nàng hết yêu mi rồi
She no longer loves you
to recover from....; (nói về vết thương) to heal
Anh hết bị cúm chưa?
Have you recovered from flu?
Làm cho ai hết nhức đầu
To relieve somebody's headache
Bà ấy chẳng uống thuốc gì cả, bà ấy bảo rồi bệnh sẽ tự hết
She took no medicine, she said it would go away on its own
to stop
Bọn tôi cầu cho hết mưa càng sớm càng tốt
We pray the rain will stop as soon as posible
all; whole; entire
CTRL A nghĩa là " Chọn hết "
CTRL A means 'Select all'
Mời hết thầy cô đi sinh nhật mình
To invite all the teachers to one's birthday party
Đài truyền hình không chiếu hết trận đấu, mà chỉ chiếu những pha hay nhất thôi
The television station didn't show the whole match, just the highlights
in full
Họ đã trả hết tiền lại cho tôi
They refunded my money in full
everyone; everything
Tôi bị trộm lấy mất hết rồi
I've been robbed of everything; I've had everything stolenGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.