Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hắn ta


[hắn ta]
xem hắnthat bloke, that fellow
Hắn ta là người chây lười That bloke is very lazy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.