Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hạpverb
to suit; to agree
cá không hợp với tôi Fish does not agree with me

[hạp]
to suit; to agree with...
Tôi không hạp cá biển
Saltwater fish does not agree with meGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.