Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hạ lưu


[hạ lưu]
Lower section (of a river)
Lower social classes (in the old society).Lower section (of a river)
Lower social classes (in the old society)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.