Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hũm


[hũm]
Puddle.
Hũm nước ở bãi cỏ
A puddle on the lawn.Puddle
Hũm nước ở bãi cỏ A puddle on the lawn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.