Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hônverb
to kiss

[hôn]
to kiss
Hôn lên trán ai
To kiss somebody on the foreheadGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.