Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hóm


[hóm]
Arch, mischievous.
Chú bé hóm
A mischievous little boy.Arch, mischievous
Chú bé hóm A mischievous little boy


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.