Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ucca
(viết tắt)
hội đồng trung ương cứu xét việc tuyển sinh của các đại học (Universities Central Council on Admissions)ucca
['ʌkə]
viết tắt
hội đồng trung ương cứu xét việc tuyển sinh của các đại học
(Universities Central Council on Admissions)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.