Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gruesome
gruesome
['gru:səm]
tính từ
khủng khiếp, kinh khủng
a gruesome murder
án mạng khủng khiếp


/'gru:səm/

tính từ
ghê gớm, khủng khiếp
ghê tởm

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gruesome"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.