Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ground-bait
ground-bait
['graundbeit]
danh từ
mồi câu chìm (vứt xuống đáy hồ...)


/'graundbeit/

danh từ
mồi câu chìm (vứt xuống đáy hồ...)

Related search result for "ground-bait"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.