Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gripsack
gripsack
['gripsæk]
danh từ
túi du lịch


/'gripsæk/

danh từ
túi du lịch


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.