Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
graph/græf/

danh từ

đồ thị

(toán học) mạch

ngoại động từ

vẽ đồ thị; minh hoạ bằng đồ thị

danh từ

máy in thạch

động từ

in thạch


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "graph"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.