Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
grade teacher
grade+teacher
['greid,ti:t∫ə]
danh từ
(từ Mỹ, nghĩa Mỹ) giáo viên trường tiểu học


/'greid'ti:tʃə/

danh từ
giáo viên phổ thông

Related search result for "grade teacher"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.