Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gorgeousness
gorgeousness
['gɔ:dʒəsnis]
danh từ
vẻ rực rỡ, vẻ lộng lẫy, vẻ đẹp đẽ, vẻ tráng lệ, vẻ huy hoàng
tính hoa mỹ, tính bóng bảy (văn)


/'gɔ:dʤəsnis/

danh từ
vẻ rực rỡ, vẻ lộng lẫy, vẻ đẹp đẽ, vẻ tráng lệ, vẻ huy hoàng
tính hoa mỹ, tính bóng bảy (văn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.