Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gorgeous

gorgeous
['gɔ:dʒəs]
tính từ
rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tuyệt đẹp, kỳ diệu
a gorgeous woman
một người đàn bà tuyệt đẹp
hoa mỹ, bóng bảy (văn)


/'gɔ:dʤəs/

tính từ
rực rỡ, lộng lẫy, đẹp đẽ, tráng lệ, huy hoàng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) tuyệt đẹp, kỳ diệu
a gorgeous woman một người đàn bà tuyệt đẹp
hoa mỹ, bóng bảy (văn)

Related search result for "gorgeous"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.