Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gooseherd
gooseherd
['gu:shə:d]
danh từ
người chăn ngỗng


/'gu:shə:d/

danh từ
người chân ngỗng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.