Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goo
goo
[gu:]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhờn, cái dính nhớp nháp


/gud/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vật nhờn, cái dính nhớp nháp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "goo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.