Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gold-digger
gold-digger
['gould,digə]
danh từ
thợ mỏ vàng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô ả bòn tiền (người đàn bà dùng sắc để bòn tiền đàn ông)


/'gould,digə/

danh từ
thợ mỏ vàng
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cô ả bòn tiền (người đàn bà dùng sắc để bòn tiền đàn ông)

Related search result for "gold-digger"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.