Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
godspeed
godspeed
['gɔd'spi:d]
danh từ
sự thành công, sự may mắn
to wish (bid) somebody godspeed
chúc ai đi may mắn


/'gɔd'spi:d/

danh từ
sự thành công, sự may mắn
to wish (bid) somebody godspeed chúc ai đi may mắn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.