Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
god-awful
tính từ
xấu đau xấu đớn, tồi tệ vô cùnggod-awful
['gɔd,ɔ:ful]
tính từ
xấu đau xấu đớn, tồi tệ vô cùng


▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.