Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goal-line
goal-line
['goulain]
danh từ
(thể dục,thể thao) một trong hai đường kẻ đánh dấu hai đầu của sân bóng; đường biên ngang


/'goulain/

danh từ
(thể dục,thể thao) vạch khung thành

Related search result for "goal-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.