Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
goal/goul/

danh từ

(thể dục,thể thao) khung thành gồm

    to keep the goal giữ gôn

(thể dục,thể thao) bàn thắng, điểm

    to kick a goal sút ghi một bàn thắng (bóng đá)

đích; mục đích, mục tiêu

    to reach that goal để đạt mục đích ấy


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "goal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.