Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gladioli
gladioli
Xem gladiolus


/,glædi'ouləs/

danh từ, số nhiều gladioli, gladioluses
cây hoa lay-ơn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.