Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
girasole
girasole
['dʒirəsoul]
Cách viết khác:
girasol
['dʒirəsɔl]
như girasol


/'dʤirəsɔl/ (girasole) /'dʤirəsoul/

danh từ
(khoáng chất) Opan lửa

Related search result for "girasole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.