Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gigantesque
gigantesque
[,dʒaigæn'tesk]
tính từ
khổng lồ


/,dʤaigæn'tesk/

tính từ
khổng l


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.