Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giận dỗi


[giận dỗi]
Be in te sulks, be sulky.
Hai vợ chồng giận dỗi nhau
Husband and wife were sulky with each other.Be in te sulks, be sulky
Hai vợ chồng giận dỗi nhau Husband and wife were sulky with each other


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.