Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
giầu


[giầu]
(tiếng địa phương) (như trầu) Betel.
Ăn giầu
To chew betel (and areca nut).(tiếng địa phương) (như trầu) Betel
Ăn giầu To chew betel (and areca nut)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.