Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
gió máy


[gió máy]
wind
Trẻ con và người yếu dễ bị cảm nếu không kiêng gió máy
Children and weak people will easily catch cold if they do not take care and expose themselves to windsWind
Trẻ con và người yếu dễ bị cảm nếu không kiêng gió máy Children and weak people will easily catch cold if they do not take care and expose themselves to winds


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.