Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ghoulish
ghoulish
['gu:li∫]
tính từ
(thuộc) ma cà rồng; như ma cà rồng
cực kỳ ghê tởm


/'gu:liʃ/

tính từ
(thuộc) ma cà rồng; như ma cà rồng
cực kỳ ghê tởm

Related search result for "ghoulish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.