Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gettable
gettable
['getəbl]
tính từ
có thể mua được, có thể kiếm được, có thể lấy được


/'getəbl/

tính từ
có thể mua được, có thể kiếm được, có thể lấy được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "gettable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.